Kerklaan Engineering
Ketelweg 63b, 3356 LD Papendrecht, Nederland
T:+31 (0)78 61 52 000 M:+31 (0)62 75 35 999 E:contact@kerklaan.com
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de METAALUNIEVOORWAARDEN, gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden

Design en realisatie Tree-trunk